Patientstøtte

Sygehusbesøgstjenesten på Hillerød Hospital

Støtte til patienter og pårørende

Formålet med Sygehusbesøgstjenesten er at mindske ensomhed og usikkerhed hos patienter og pårørende ved hjælp af menneskelig kontakt og nærvær.