Afdelingens historie

Afdelingens historie

De første aktiviteter i Hillerød var barnepleje og førstehjælpskurser.

Første verdenskrig

Få år senere, under Første Verdenskrig, fik sprogkyndige mulighed for at hjælpe til i krigsfangelejren ved Horserød og som oversætter af breve til og fra krigsfangerne. I krigens forløb formidledes 1,3 millioner breve mellem krigsfanger og familie, som livstegn for begge parter.

Andre frivillige var med til at uddanne flere i førstehjælp og der blev produceret mere end 100.000 enkeltmandsforbindinger.

Mellemkrigstiden

I mellemkrigsårene blev førstehjælpskurserne udvidet med kurser i livredning, hjemmesygepleje og barnepleje, opstilling af redningsposter ved strande og førstehjælpsposter langs landevejene.

Anden verdenskrig

Under Anden Verdenskrig gik afdelingen sammen med politiet, Falck, sygehuset, CB/CF og DSB om at udarbejde evakueringsplaner, hvis krigen skulle ramme Hillerød, og uddannede endnu flere i katastrofeførstehjælp.

Efter krigen fortsatte samarbejdet især med CF og Falck, og mange fik gennem frivillige Røde Kors instruktører deres førstehjælpskurser.Verden udenfor Hillerød kom også tættere på, og det betød for de lokale Røde Kors afdelinger, at man også begyndte at yde mere hjælp til bl.a. krigs- og katastrofeofre uden for landet.

1960’erne

Efter Koreakrigen og Jutlandia indsamledes i flere år briller til koreanerne. I starten af 60’erne indsamledes tonsvis af tøj til jordskælvsofrene i Algeriet, og der blev givet bidrag til såvel det danske undervisningshospital i Congo, som til krigens ofre i Biafra.

1970’erne

I 1970 blev det første fællesnordiske kursus for Røde Kors delegater afholdt på Landbrugsskolen i Hillerød (det nuværende Pædagogseminarium). Dette kursus blev starten på en kursusrække, som de nordiske Røde Kors selskaber stadig gennemfører, med ros fra Røde Kors i Geneve, og til gavn for nødlidende verden over.

1980’erne

Besøgstjenesten startede op i 1972 og i 1980’erne fordobledes behovet for besøgsvennerne. I flere år var der mere end 2-300 mennesker på førstehjælpskurser. Der blev desuden sendt ”ferieløse” børn på ferielejr, og der blev gennemført forlængede weekend ture for både børn, voksne og ældre – såkaldte ”generationslejre” – for at mindske den kløft, der var opstået mellem generationerne.

1990’erne

I 1990’erne har Dansk Røde Kors i Hillerød oplevet sin mest synlige tilstedeværelse ved at åbne Genbrugsbutikken i Slotsgade 51. Ved hjælp af ca. 40 frivilliges indsats og indtægterne fra butikken har det dermed været muligt at give langt mere hjælp til Katastrofefonden, Venskabsprojekter og lokale arrangementer i Hillerød.

2000 og frem

I år 2003 starter afdelingen en ny aktivitet: Patientstøtter på Hillerød Sygehus. 35 frivillige, der kan træde i stedet for den pårørende der ikke er med ved at hospitalsbesøg el. ved skadestuen. Dette er Danmarkspremiere på en aktivitet, der nu har bredt sig til ca. 20 hospitaler og sygehuse i landet. ”Rødskjorterne” har gjort det så godt ved hovedindgangen og ved skadestuen, at man netop i maj 2008 er ved at gennemføre kurser for 27 nye patientstøtter, der skal arbejde på 2 afdelinger.