Offerrådgivningen

Offerrådgivningen

Hillerød afdelingen støtter op omkring Offerrådgivningen men driver det ikke som selvstændig aktivitet.

 

Til dig eller dine pårørende, der har været udsat for en forbrydelse eller ulykke..

Hvis man har været udsat for vold, voldtægt, indbrud, røveri, ulykke eller lignende, er det meget naturligt, at der kommer nogle psykiske reaktioner, for eksempel:

  • Følelse af kaos og uvirkelighed
  • Hukommelsestab og følelsesmæssig flugt
  • Handlingslammelse
  • Angst i form af genoplevelse
  • Angst for at være sammen med andre
  • Angst for at det skal ske igen
  • Angst for at være alene
  • Angst for at gå i panik
  • Angst ved uventede lyde og bevægelser
  • Skælven, svedeture m.m.

Din oplevelse er sikkert både skræmmende, ydmygende og måske smertefuld, og som for mange andre, er det ofte svært i en sådan situation at håndtere sine egne følelser. Bliv ikke bange for dine egne følelsesmæssige og fysiske reaktioner. Du reagerer sandsynligvis normalt på en unormal hændelse!

Om offerrådgivningen

Vi kan tilbyde en telefonisk eller en personlig samtale og støtte til den, der henvender sig. Det kan hjælpe at få lov at fortælle den dårlige oplevelse igennem med en neutral person og hjælpe ofret med at få styr på den hændelse vedkommende har været ude for. Det vil sige, at vi sammen med ofret finder ud af, ”hvad der nu skal ske”, så ofret ikke skal bruge energi på at løbe fra den ene instans til den anden for at få hjælp.

Vi er et supplement til politiets vejledningsforpligtelse (vejledning om ofrets muligheder for at få yderligere hjælp, f.eks. erstatning, psykologhjælp, advokatbistand m.m.)

Offerrådgivningens indsats bliver således den menneskelige kontakt til og samtale med ofret, samt at vejlede om særlige hjælpeforanstaltninger, der findes af lægelig, psykologisk, social og juridisk karakter.

Offerrådgivningen bliver ydet af frivillige, der har tavshedspligt!

De frivillige har her i Hillerød Politikreds bl.a. gennemgået Røde Kors kursus i psykisk førstehjælp og orienteringskurser hos politiet. Offerrådgivningen kan sjældent erstatte gode familiemedlemmer, venner eller kolleger, men kan måske være den støtte der lytter og får skabt en kontakt, så hverdagen kan komme til at fungere.

Alle borgere der bliver offer for en forbrydelse/ulykke, eller deres pårørende, kan benytte offerrådgivningen. Man kan henvende sig anonymt.

Rådgivningen yder ingen behandling, men medmenneskelig kontakt og forståelse for ofrets situation, og kan give råd og vejledning.


Kontakt offerrådgivningen

Ring 7258 6600 eller gå ind på www.offerraadgivning.dk .