Besøgsven

Besøgsven

Røde Kors besøgstjeneste i Hillerød har bestået i mange år, men de sidste 10 år har jeg haft den store glæde at være besøgsleder heraf og har gennemsnitligt ca. 25 fungerende besøgsforhold.

Behovet for at få en besøgsven er stigende, ikke alene fra borgere der bor alene, men lige så ofte fra borgere på plejehjem. Det er ikke alene ældre/gamle borgere der henvender sig, men også i stigende grad yngre personer med psykiske lidelser.

Da vi efterhånden bliver ældre og ældre, så bliver den sociale isolering også mere mærkbar og behovet for at få besøg til at bryde ensformigheden bliver en nødvendighed.

Her kan en person med den rette indstilling til omsorg og medmenneskelighed være af uvurderlig betydning for et ensomt menneske.

Så har du lyst til at bringe glæde ind i et andet menneskes liv og åbne døre til verden udenfor, så meld dig som besøgsven.

Omkring 5800 besøgsvenner i Danmark besøger hver uge et ensomt menneske. Vil du være en af dem så kontakt undertegnede for nærmere information..

Glæden ved at hjælpe et andet menneske er både givende og dejlig!


Vil du være besøgsven?

Har du lyst og overskud til at være noget for et andet menneske, der har brug for lidt støtte og opmuntring i hverdagen, så kontakt aktivitetslederen.

Karin Persson
Tel 2371 2772
Mail karin@rodekors.dk