Patientstøtter

Patientstøtter

Sygehusbesøgstjenesten på Nordsjællands Hospital i Hillerød giver støtte til patienter og pårørende. Patientstøtter er opdelt på forskellige afdelinger.

Patientstøtternes opgave er af social- og medmenneskelig karakter til patienter og pårørende, som kan have behov for støtte i hospitalets til tider noget overvældende verden.

Patientstøtterne vil på ingen måde overtage de professionelles opgaver, men aflaste personalet i en meget travl hverdag. De udfører praktisk hjælp med respekt og omsorg ud fra de individuelle behov. De vil være dén pårørende, som måske ikke har mulighed for at være til stede eller være en støtte for den pårørende ved svære sygdomstilfælde.