Akutmodtagelsen

Akutmodtagelsen

Disse afdelinger kan være uoverskuelige, lange ventetider kan opstå og man kan føle sig utryg. Her hjælper vi følgelig med

 • Berolige/støtte og måske holde i hånden
 • Være lyttende
 • Servere en kop kaffe eller the og drikkevarer
 • Udlevere en sandwich ved lange ventetider
 • Underholdning af børn – eksempelvis højtlæsning eller leg
 • Hjælp til at ringe efter transport eller ringe til pårørende
 • Kørestolsbrugere kan have ekstra udfordringer
 • Vise vej til andre afdelinger

Patientstøtter udfører på ingen måde plejemæssige opgaver

Alle hverdage er vagterne fra kl.12.00–16.00 og kl.16.00–20.00, hvor man stiler mod 2 Patientstøtter i hver vagt.

Kirurgiske Afdelinger (mave-/ tarmkirurgi) – K0141 og K0161

Overskueligheden på disse afdelinger er større, idet man opsøger patienterne på stuerne og tilbyder sin hjælp, da mange er sengeliggende.

 • Beroligelse/støtte og måske holde i hånden
 • Være lyttende
 • Servere en kop kaffe eller the
 • Pleje af patienternes blomster
 • Være opmærksom på fastende patienter
 • Vagten er i alle hverdage kl. 14.30 – 17.30, hvor man også stiler mod 2 Patientstøtter i vagt samtidig og de to afdelinger betjenes af begge.

Stor grad af fleksibilitet, situationsfornemmelse og empati er nødvendig, da man skal kunne aflæse, hvem der ønsker kontakt og hvem der bestemt ikke gør. Arbejdet er naturligvis forbundet med tavshedspligt og neutralitet.

Det forventes, at man deltager i de obligatoriske kurser (hygiejne – brandbekæmpelse – førstehjælp), temadage, samarbejdsmøder og sociale arrangementer.

Patientstøtterne udtaler ofte stor tilfredshed, da arbejdet er givende og meningsfyldt.


Bliv frivillig

Kunne det være fristende at blive Patientstøtte, så kontakt undertegnede for yderligere information?

Birgit Suhr Henriksen

Mob 2371 9123
Mail birgit.suhr@rodekors.dk