Vagtbestemmelser

Vagtbestemmelser

  • Når du bestiller en samaritervagt, kan dette gøres via vores online vagtrekvisition her på siden eller du kan få tilsendt en vagtrekvisition med posten. Vagtrekvisitionen skal være os i hænde mindst 6 uger før samaritervagten afholdes for at kunne gennemføres til tiden. Såfremt de lokale samaritter ikke kan påtage sig vagten, vil der så vidt muligt blive henvist til anden samaritergruppe. Overholdes denne tidsfrist ikke vil der blive pålagt et gebyr.
  • Det påhviler rekvirenten at sørge for egnede vagt- og opholdsfaciliteter (evt. telte efter aftale) med vand, god belysning og fornøden varme samt adgang til telefon (ikke mønttelefon). Skal samaritterne selv stille med telt(e), vagtvogn, campingvogn(e) eller mobiltelefon afregnes der særskilt for dette.
  • Antallet af samaritter fastsættes af vagtkoordinatoren ud fra oplysninger om arrangementets art og omfang. Hvor intet andet er aftalt stilles altid med min. 2 samaritter.
  • Er de tildelte faciliteter ikke tilfredsstillende iht. ovenstående, kan det fremmødte mandskab undlade at oprette vagten. Dette meddeles omgående til rekvirentens kontaktperson.
  • Vagtmandskabet møder med standardmateriel. Er særligt materiel nødvendigt, fremskaffes det efter aftale mod særskilt betaling.
  • For oprettelse af en samaritervagt betales et gebyr alt efter vagtens omfang. Derudover betales efter aftale et beløb til dækning af øvrige udgifter, herunder transport af samaritter og materiel. Mobile vagter betales efter særlig aftale.
  • Gebyret opkræves af Røde Kors Hillerød.
  • Ved store arrangementer afregnes efter aftale/tilbud.
  • Samaritterne er ulønnede. Derfor skal de vagthavende samaritter bespises for rekvirentens regning, hvis vagten strækker sig over normale spisetider, eller hvis vagten varer mere end 3½ timer. Samaritterne må ikke nyde øl, vin eller spiritus under vagten.
  • Vagtmandskabet tilkalder ambulance og sygetransport i det omfang det skønnes nødvendigt. Rekvirenten er pligtig til at betale for sådanne kørsler i det omfang, de ikke er dækket af det offentlige eller via abonnement.